Støtte til børnefamilier i udsatte positioner

10-15 % af alle børn i Danmark vokser op i familier, der har svært ved at få hverdagen til at fungere. For nogle familier er udsatheden kortvarig, mens den for andre familier er en længerevarende og fastlåst situation. Fælles for mange af familierne er, at deres udfordringer og behov ofte ikke kan dækkes alene af offentlige tilbud. Røde Kors tilbyder en frivillig og medmenneskelig støtte, der kan bidrage til familiens trivsel og handlekraft.

Når familier har det svært, rammer det også børnene. Det kan have store konsekvenser for børnenes muligheder senere i livet at vokse op uden mulighed for kunne deltage i fritidsaktiviteter eller at leve i en familie præget af sygdom, vold, manglende netværk, dårlig økonomi eller andre afsavn. Børn, som vokser op i familier med mange belastninger og afsavn, har større risiko for dårligt helbred, lav uddannelse og ensomhed senere i livet.


 

 

 

Hvor mange børn er udsatte?

  • Omkring 15 % af børn og unge i Danmark lever i en udsat position (Ottosen, M. et al. 2018: Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel. VIVE)

Hvor mange udsatte forældre er ensomme?

  • 47 % af forældre i udsatte positioner oplever svær ensomhed (Røde Kors 2022: Familier udenfor. En undersøgelse af ensomhed, trivsel og afsavn blandt familier i udsatte positioner).

Hvor mange udsatte forældre har ikke råd til børnetøj?

  • 54 % af forældre i udsatte positioner har undladt at købe tøj og sko til deres børn af økonomiske årsager (Røde Kors 2022: Familier udenfor. En undersøgelse af ensomhed, trivsel og afsavn blandt familier i udsatte positioner)

Røde Kors er altid til stede - også gennem familieindsatserne

Røde Kors hjælper gennem forskellige aktiviteter med at styrke familiernes handlemuligheder og netværk. Vi har aktiviteter, hvor familierne tilbydes længerevarende støtte som fx i vores familienetværk, frivillige familievenner, mentorforløb, God start på livet og BackUp, ligesom vi har tilbud om enkeltstøtte som fx julehjælp, En Håndsrækning og Familiecamps. Julehjælpen bruges ofte som en ”døråbner” i forhold til at tilbyde familierne en mulighed for længerevarende støtte.

Fokus i alle vores aktiviteter er på trivsel, fællesskaber og redskaber til selvhjælp, fordi de udgør beskyttende faktorer, som kan være med til at skabe bæredygtige forandringer i familiernes liv og øge børnenes muligheder for et godt liv som voksen.

    Vores aktiviteter

    Nedenfor kan du læse mere om de forskellige aktiviteter som Røde Kors tilbyder børnefamilier i en social udsat situation.

    Samarbejdspartnere