Støtte til børnefamilier i en svær tid

I hele landet oplever Røde Kors et stigende antal børnefamilier, der er i en social udsat position, og som derfor beder om støtte og hjælp i hverdagen. Ved at støtte familierne kan vi hjælpe børnene og deres forældre til bedre trivsel og livsvilkår.

Når familier har det svært, rammer det især børnene. Det kan have store konsekvenser for børnenes muligheder senere i livet at vokse op uden mulighed for kunne deltage i fritidsaktiviteter eller at leve i en familie præget af sygdom, vold, manglende netværk, dårlig økonomi eller andre afsavn. Børn, som vokser op i familier med mange belastninger og afsavn, har større risiko for dårligt helbred, lav uddannelse, vold og ensomhed senere i livet.
 

VIDSTE DU AT...?

  • 3250 børn og forældre fik støtte gennem Røde Kors' familieindsatser i 2020
  • 13.300 familier modtog julehjælp fra Røde Kors i 2020
  • 1300 frivillige var engageret i Røde Kors' familieindsats i 2020


 

Røde Kors er altid til stede - også gennem familieindsatserne

Røde Kors hjælper gennem forskellige aktiviteter med at styrke familiernes handlemuligheder og netværk. Vi har aktiviteter, hvor familierne tilbydes længerevarende støtte som fx i vores familienetværk, frivillige familievenner, mentorforløb, God start på livet og BackUp, ligesom vi har tilbud om enkeltstøtte som fx julehjælp, En Håndsrækning og Familiecamps. Julehjælpen bruges ofte som en ”døråbner” i forhold til at tilbyde familierne en mulighed for længerevarende støtte.

Fokus i alle vores aktiviteter er på trivsel, fællesskaber og redskaber til selvhjælp, fordi de udgør beskyttende faktorer, som kan være med til at skabe bæredygtige forandringer i familiernes liv og øge børnenes muligheder for et godt liv som voksen.

Samarbejdspartnere

Vores aktiviteter

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige aktiviteter som Røde Kors tilbyder børnefamilier i en social udsat situation.

Familien i fokus

I perioden 2017-2021 støtter Den A.P. Møllerske Støttefond Røde Kors’ udvikling og udbredelse af aktiviteterne Familienetværk, Frivillig familieven og Mentorforløb.

apmoeller