Familiecamps er for sårbare familier, der enten modtager julehjælp gennem Røde Kors’ lokalafdelinger eller er deltagere i Røde Kors’ familierettede aktiviteter. Familierne kan være berørt af fx at have ingen eller få sociale eller familiære relationer, at have ingen eller lav deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningsliv, mistrivsel blandt børn, livskriser såsom skilsmisse, fængsling af forælder, anbringelse, stram økonomi eller økonomiske vanskeligheder og/eller fysiske eller psykiske sundhedsproblemer.

Velux Fonden har valgt at støtte Røde Kors’ familierettede indsats. Ofte begynder vores familierettede indsats med, at familier tilbydes julehjælp som et økonomisk bidrag til et stramt julebudget. Sammen med julehjælpen modtager de en invitation til at deltage i en familie camp og herefter en opfordring til at deltage i et af Røde Kors’ mange familienetværk. I disse netværk mødes familierne typisk 1–2 gange om måneden og spiser sammen, deltager i fælles aktiviteter og får hjælp og vejledning til ting, de synes er svære at håndtere.

Formålet med familie camps er at øge livskvalitet, trivsel og styrke hos de deltagende familier, så de kan skabe ønskede forandringer i deres eget liv.

Arbejdet med familier i en socialt udsat position er et strategisk fokusområde i Røde Kors´ sociale arbejde i Danmark. Familienetværk har igennem de sidste fire år været en kerneaktivitet i Røde Kors. Her arbejder vi på at styrke familiernes sociale netværk og støtte dem i at mestre livskriser. Som supplement til dette tilbud har en del lokale Røde Kors-afdelinger tilbudt deltagerne i de familierettede netværksaktiviteter at komme på ferielejr, hvor målet er at skabe et pusterum i hverdagen.