Materialer til samarbejdspartnere

Her finder du alle materialer til kommuner, foreninger eller boligsociale aktører, som samarbejder med Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp om Venner Viser Vej.

Kontakt og samtykke

Kontakt- og samtykkeskemaer kan benyttes af kommunen til at overlevere kontaktoplysninger om nyankomne flygtninge til frivillige organisationer. Skemaerne findes på fem sprog.

Vejledning til kommuner

I hæftet ’Sådan samarbejder I med frivillige om netværkstilbud til flygtninge’ kan kommunale aktører læse om, hvordan man udvikler og vedligeholder et samarbejde med frivillige organisationer om tilbud til flygtninge.

Vejledning til kommuner

Frivillig ledelse af netværksaktiviteter

’Håndbog – til dig der leder netværksaktiviteter for frivillige og flygtninge’ er en vejledning til, hvordan man lokalt opbygger og leder frivillige netværksaktiviteter, herunder samarbejdet med kommunen.

Inspiration til dig som leder netværksaktiviteter

Eksempel på dagsorden

Her ses et eksempel på en dagsorden til første møde mellem organisation og kommune om samarbejde om frivillige netværkspersoner.

Dagsorden

Kontakt ikon

Mangler du noget?

Hvis du ikke kan finde det materiale, som du har brug for, eller du har spørgsmål, så skriv til os på kontakt@vennerviservej.dk

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

KONTAKT OS

kontakt@vennerviservej.dk