Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 16 medlemmer, der alle er frivillige. 14 af medlemmerne er valgt af landsmødet, et medlem er URK's forperson, og et medlem er valgt af medarbejderne. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Røde Kors imellem landsmøderne. Hovedbestyrelsen mødes min. seks gange årligt.

Præsident

Sven Bak-Jensen

Sven Bak Jensen

E-mail: svbak@rodekors.dk

Stilling: Pensionist, tidligere ledelseskonsulent, MSc i økonomi og virksomhedsledelse 

Røde Kors erfaring:
- Medlem af hovedbestyrelsen siden 2013 og præsident siden 2017 
- Røde Kors i Danmarks repræsentant i det internationale Røde Kors Forbunds bestyrelse (IFRC)
- Formand i Røde Kors Hørsholm afdeling og aktivitetsleder for genbrug i Hørsholm afdeling

 

 

Vicepræsident

Anne Lerche Nordlund

Anne lerche

E-Mail: anne.lerche@rodekors.dk

Pensionist, tidligere leder i den kommunale sektor indenfor flygtningeområdet, børne- og ungeområdet, samt kultur og fritid

Røde Kors erfaring: 
- Formand for Nyborg-afdelingen. Anne arbejder især med at få nye sociale aktiviteter til afdelingen.
- Siden april 2017 medlem af Røde Kors’ Økonomi- og Revisionsudvalg

 

 

Formand for økonomi- og revisionsudvalget

Maarten van Engeland

Maarten van Engeland

E-mail: maaeng@rodekors.dk

Stilling: Pensioneret, tidl. administrerende direktør i ISS Danmark, ISS Holland, Falck Securitas (nu G4S) og TDC mobilselskabet Bité i Litauen

Røde Kors erfaring:
- Medlem af Gentofte afdeling siden 2015
- Medlem af  økonomi- og revisionsudvalget 2015-2020

Læs her om økonomi- og revisionsudvalgets arbejde

Medlem

Amalie Elisabeth Sondorp Utzon

Amalie utzon

E-mail: amalie.utzon@rodekors.dk 

Stilling: Fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen.

Røde Kors erfaring:
- Landsformand for URK 2013-2017
- Landskasserer for URK 2012-2013
- Landsstyrelsesmedlem for URK 2010-2012

 

 

Medlem

Anne-Kristine Moody Jakobsen

Anne-Kristine Jakobsen

E-mail: Anne-Kristine.Moody@rodekors.dk

Stilling: Konsulent

Røde Kors erfaring:
- Medlem af bestyrelsen i Røde Kors Hovedstaden
- Aktivitetsleder, AIA, IHL-formidling og integration
- Deltager i OCAC-workshop, Landskontoret
- Deltager i Nordisk IHL-konference, Stockholm, Sverige
- Frivillig i Integration, Karriereguiden
- Besøg hos IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

Medlem

Britt Sandvad

Britt Sandvad

E-mail: b.sandvad@gmail.com 

Stilling: Senior Innovation Manager 

Røde Kors erfaring: 
- Medlem af Holstebro afdeling siden 2011
- Formand for lokalbestyrelse og indsamlingsleder
- AIA (Nepal) og instruktørkurser

 

 

Medlem

Jens Elsig

Jens

Email: Jens.Elsig@rodekors.dk

Stilling: Pensionist, forhenværende rektor

Røde Kors erfaring:
- Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2016.
- Formand i Røde Kors Struer 2002-2017, nu frivillig i RK Helsingør.
- Siden 2013 frivillig som repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere/flygtninge, herunder MFI’er.

 

Medlem

John Nicolaisen

John

E-mail: jonic@rodekors.dk

Røde Kors erfaring:
- Formand i Røde Kors Halsnæs.
- aktivitetsleder i Røde Kors Genbrugsbutik samt Indsamling.
- 2017: Medlem af temagruppe til ny strategi for genbrug. Deltaget i workshop omkring frivillig-undersøgelse.
- 2016: Deltaget i OCAC workshop på landskontoret. Deltaget i arbejdsgruppe omkring valg. Deltaget i arbejdsgruppe omkring ”Smid Tøjet” kampagne.
- 2015: Deltaget i venskabsprojekttur til Cambodia.

Medlem

Karin Rastrup

Karin

E-mail: karin.rastrup@rodekors.dk 

Stilling: Pensionist, tidligere skoleleder

Røde Kors erfaring: 
- Næstformand i Aabenraa afdeling
- Aktivitetsleder for nørklere og AIA
- Introunderviser og foredragsholder

 

 

Medlem

Kathrine Kirk Muff

Kathrine

E-mail: katmuf@rodekors.dk

Stilling: Head of Social Responsibility, Vice President, The LEGO Group. Frivilligt bestyrelsesmedlem hos Danske Hospitalsklovne siden 2014.

Røde Kors erfaring:
- Medlem af bestyrelsen i Røde Kors Esbjerg siden 1. juni 2020

 

Medlem

Knud Aarup

Knud

E-mail: knuaar@rodekors.dk

Stilling: Uafhængig debattør, topchef i den offentlige og halvoffentlige sektor fra 1989 til 2015, senest direktør i Socialstyrelsen

Røde Kors erfaring:
- Medlem af Aarhus afdeling siden 2015
- Kasserer i Aarhus afdeling fra 2015-2017
- Formand for Aarhus afdeling siden 2017

Erfaring fra andre organisationer:
- Landsformand ved Bedre Psykiatri 2018-2020. Bestyrelsesmedlem i Lær for Livet, Kirkens Korshær Aarhus, Liveværd, medlem af Frivilligråd

Medlem

Kristian Vejle Sørensen

Kristian

Email: kristian.vejle@rodekors.dk 

Stilling: Lektor og radiograf på University College Nordjylland (UCN)

Røde Kors erfaring: 
- Formand for Hobro Røde Kors
- Aktivitetsleder for Kommunekredsen – Mariager Fjord (4 afdelinger) og instruktørerne samt offerrådgiverne i Mariager Fjord.
- 1974 - 2005 samarit, herunder intern instruktør, dommer ved nationale og internationale førstehjælpskonkurrencer FACE
- Siden 1983 førstehjælpsinstruktør og siden 1990 psykisk førstehjælpsinstruktør
- Fra 1987 - 97 i Aarhus Røde Kors’ bestyrelse

Medlem

Peter Moesgaard

Peter

E-mail: petmos@rodekors.dk

Stilling: Advokat 

Røde Kors erfaring:
- Distriktsleder Gug, Aalborg
Erfaring fra andre organisationer:
- 23 års diplomatisk tjeneste, bl.a. 12 år som personlig repræsentant og ambassadør for EU.
- Samarbejde med internationale humanitære organisationer i Genève, ICRC, IFRC, OCHA, IOM og UNHCR
 

Medlem

Søren de Fine Skou Bøllingtoft

Søren knudsen

E-mail: soren.knudsen@urk.dk

Stilling: Specialkonsulent og tillidsrepræsentant i Erhvervsministeriets departement

Røde Kors erfaring:
- Politisk næstformand i URK og lejrleder på Solskinslejren.
- LEGO World; Ferielejrstyrelsen; Evalueringsansvarlig.

 

 

Medlem

Jonas Wiederholt Larsen 

Portræt af Jonas

E-mail: jonas.larsen@urk.dk

Stilling: Statskundskabsstuderende, Københavns Universitet

Røde Kors erfaring:
- Landsforperson for Ungdommens Røde Kors siden 2021
- Ferielejrfrivillig på Påruplejren
- Medlem af Mental Health Group under IFRC’s Youth Commission siden 2020
- Tidl. Medlem af URK’s Task Force

Medlem

Tsovinar Khachatrian 

Billede

E-mail: tsokha@rodekors.dk

Stilling: HR udviklingskonsulent, Røde Kors Asyl

Røde Kors erfaring: 
- Forskellige stabsfunktioner i Røde Kors asylafdeling siden 1998
- Internationalt samarbejde som led i erfaringsudvekslingsprogrammer
- Fællestillidsrepræsentant for medlemmer af DM og Djøf, formand for AC-klubben, formand for Kompetenceudvalget
- Frivillig repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere

STØT NU