Må man skyde på civile i en krig?

Nej.

Det er et helt grundlæggende princip i den humanitære folkeret, at krigens parter skal skelne mellem civile og kombattanter, og at civile ikke må angribes, så længe de ikke tager del i kamphandlingerne. Dette kaldes distinktionsprincippet.

For så vidt angår distinktionsprincippet definerer man i en international væbnet konflikt civile som dem, der ikke er en del af et lands væbnede styrker eller foretager sig det, man kalder levee en masse.

Levee en masse er et gammelt begreb, der betegner beboere i et ikke-besat område, der, idet de ser en fjende nærme sig, griber til våben for at modsætte sig den invaderende styrke, uden at de har haft tid til at danne regulære væbnede styrker, så længe de bærer deres våben synligt og respekterer krigens regler.

For så vidt angår distinktionsprincippet definerer man i en ikke-international væbnet konflikt civile som dem, der ikke er medlemmer af en stats væbnede styrker eller organiserede væbnede grupper tilhørende en af konfliktens parter. I ikke-internationale konflikter udgør organiserede væbnede grupper den ikke-statslige parts væbnede styrker, og de består kun af de personer, hvis rolle det er at tage kontinuerligt del i fjendtlighederne.

Krigens Regler

Vil du vide mere om fx hvilke regler der gælder for krig, hvad Genève-konventionerne er, om man må bruge giftgas i krig? Og meget, meget mere...

Vi har samlet alle spørgsmålene og svarene for dig, lige her.

Støt fast hver måned - red liv hver dag

Vil du gøre mere for de mennesker, der er ramt af krig og katastrofer? 
Som en fast bidragyder, så gør du stor forskel for hjælpearbejdet. Du får ambulancen frem, skaffer det rene vand, sikrer varme tæpper og den akutte hjælp til ofre. Gennem din faste støtte kan vi være der og redde liv. Hver dag, før, under og efter en katastrofe, verden over. Tak fordi du opretter dig til at gøre en forskel i dag.