Hvad er en krig?

En krig er en konflikt mellem to parter, f.eks. lande eller oprørsgrupper.

Overordnet skelnes der i Genève-konventionerne mellem internationale og ikke-internationale krige eller konflikter:

  • Internationale væbnede konflikter: når et eller flere lande anvender væbnet magt mod et andet land, eller hvis et land besætter et andet land.
  • Ikke-internationale væbnede konflikter: en væbnet konflikt – eller borgerkrig – der enten foregår mellem en stat og en oprørsstyrke eller mellem flere oprørsstyrker.

Artikel 3, som er den samme i alle fire Genève-konventionerne, gælder for alle ikke-internationale væbnede konflikter. Konflikten skal have nået en vis intensitet – der skal ikke bare være tale om for eksempel sporadiske voldshandlinger, enkelt angreb eller kriminalitet.

Tillægsprotokol II gælder ligeledes i ikke-internationale væbnede konflikter. Der skal være tale om en konflikt mellem regeringsstyrker og oprørsstyrker, der er under en ansvarlig kommando og har en kontrol over en del af territoriet, der sætter dem i stand til at udføre vedholdende og samlede militære operationer og implementere protokollens bestemmelser. 

Krigens Regler

Vil du vide mere om fx hvilke regler der gælder for krig, hvad Genève-konventionerne er, om man må bruge giftgas i krig? Og meget, meget mere...

Vi har samlet alle spørgsmålene og svarene for dig, lige her.