Er alle stater, oprørsgrupper og terrorister underlagt Genève-konventionerne?

Stater og oprørsgrupper er bundet af Genève-konventionerne. Terrorister er ikke en del af del af den humanitære folkeret og derved ikke en del af Genévekonventionerne, men terrorhandlinger er dog stadig forbudte.

Genève-konventionerne har i praksis opnået det, man kalder universel ratifikation, hvilket vil sige, at de er underskrevet af alle Stater i verden. Alle Stater er derfor bundet af dem.

Genève-konventionerne anses derudover for sædvaneret. Sædvaneret er internationale regler, der er udviklet på baggrund af staternes praksis over tid, og som anses som retligt bindende for alle stater uden videre. Staternes praksis kan man blandt andet udlede af national lovgivning, domstolsafgørelser, militære manualer og officielle udtalelser.

Langt størstedelen af de regler der findes i Tillægsprotokollerne er også sædvaneret. Det kommer sig af, at Genévekonventionerne og deres Tillægsprotokoller er et udtryk for helt basale humanitære regler, der skal beskytte individer under en krig.

Under en ikke-international væbnet konflikt er både staterne og ikke-statslige grupper – oprørsgrupper – bundet af den humanitære folkeret. Her har sædvaneretten særligt stor betydning, fordi der er så få nedskrevne regler.

Terrorister findes ikke som begreb i den humanitære folkeret, men terrorhandlinger er forbudte. Som nævnt er medlemmer af oprørsgrupper underlagt den humanitære folkeret, også selv om gruppen bliver anset for illegitim.

Kilde

Krigens Regler

Vil du vide mere om fx hvilke regler der gælder for krig, hvad Genève-konventionerne er, om man må bruge giftgas i krig? Og meget, meget mere...

Vi har samlet alle spørgsmålene og svarene for dig, lige her.