Hvilke regler gælder i krig?

kontainer_image
Foto: Boris Heger

Selv om Genève-konventionerne og de andre humanitære folkeretstraktater indeholder hundredevis af bestemmelser, kan de grundlæggende principper udtrykkes i blot nogle enkelte sætninger: 

Konfliktens parter skal skelne mellem civilbefolkningen og kombattanter og skåne civile og deres ejendele. Hverken civilbefolkningen eller enkelte civile må udsættes for direkte angreb. Angreb må alene rettes mod militære mål, og kun når militær nødvendighed foreskriver det.

Krigens parter har en forpligtelse til at evakuere syge og sårede fra slagmarken og sørge for, at de får den nødvendige lægehjælp. Sundhedspersonale, hospitaler og ambulancer skal beskyttes og må ikke udsættes for angreb. Det Røde Kors, den Røde Halvmåne og den Røde Krystal på en hvid baggrund er den visuelle indikation af den beskyttelse, de har krav på ifølge den humanitære folkeret.

Personer, der ikke eller ikke længere tager del i konflikten, har krav på respekt for deres fysiske og mentale integritet. De skal beskyttes og respekteres og behandles humant og uden diskrimination. Det er forbudt at såre eller dræbe en modstander, der har overgivet sig, eller som ikke længere er i stand til at tage del i kamphandlingerne.

Personer, der er blevet taget til fange, eller befinder sig i hænderne på en fjendtlig magt, har krav på respekt for deres liv, deres værdighed, deres rettigheder og deres personlige eller religiøse overbevisninger. De skal beskyttes mod voldshandlinger og repressalier. De har ret til at kommunikere med deres familie og modtage nødhjælp. Deres grundlæggende retsgarantier skal respekteres.

Hverken konfliktens parter eller medlemmerne af deres væbnede styrker kan frit vælge, hvilke metoder eller midler de vil anvende. Det er forbudt at forårsage unødvendig lidelse på kombattanter – det er derfor forbudt at anvende våben, der forårsager forårsage unødvendig.

Krigens Regler

Vil du vide mere om fx hvilke regler der gælder for krig, hvad Genève-konventionerne er, om man må bruge giftgas i krig? Og meget, meget mere...

Vi har samlet alle spørgsmålene og svarene for dig, lige her.