Spørgsmål og svar

Hvad består julehjælpen af?

Julehjælpen fra Røde Kors består oftest af et gavekort til Coop. Gavekortet giver mulighed for, at familierne kan købe ind til og lave netop de retter, de har tradition for. Hos nogle familier skal der være andesteg på bordet, hos andre er det flæskestegen, der står øverst på ønskelisten. Det er en god oplevelse for familierne selv at kunne vælge, hvad der vil gøre netop deres jul rigtig god. 

Vi hører også ofte fra forældrene, at hjælpen giver dem mulighed for at hygge lidt ekstra. At skabe den der særlige stemning, der skal til i julen. Flere nævner, at de får mulighed for at købe ind til juledekorationer med ler og pynt, lys osv. Og finde små adventsgaver til børnene. Hvis det ikke var for støtten til en julekurv med mad, ville familien ikke have råd til den slags.

Nogle af vores lokalafdelinger pakker dog en rigtig julekurv med madvarer til familierne, og køber også gaver til børnene med midler indsamlet lokalt.

Hvorfor deler I hjælp ud i julen?

Vores julehjælp er først og fremmest et middel til at begrænse social eksklusion. Alle børn skal have lov til at være en del af et fællesskab. Om det er at have været på sommerferie eller haft gode juleoplevelser, så er det afgørende at kunne være en del af samtalen, når skolen starter efter ferien.

Når vi har fokus på de trængte børnefamilier, er det fordi vi ved, at den medfølgende isolation føles ekstra stor netop i julen. Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, er højtiden for udsatte familier ofte forbundet med ekstra store bekymringer. Der er ikke råd til julemiddag, juletræ eller gaver til børnene. Ofte er julen fyldt med dilemmaer og afsavn, fordi økonomien ikke slår til.

For familierne, og ikke mindst for børnene, er julen følelsen af at stå helt udenfor. For børnene kan det f.eks. betyde, at det er svært at komme i skole efter juleferien, fordi de ikke kan fortælle om en god jul som deres kammeraters. Og for forældrene handler bekymringerne ofte om ikke at være i stand til at give deres børn en jul, der bare nogenlunde ligner den, deres klassekammerater har.

Julehjælp 2019: læs alt om vores julehjælpskampagne her

Hvad laver I ellers for de udsatte familier i julen?

I juletiden laver vores lokalafdelinger mange forskellige aktiviteter for at hjælpe udsatte familier med at få en god jul. Nogle familier vil derfor modtage andre former for hjælp i julen ud over et gavekort eller en færdigpakket julekurv.

Vores lokale frivillige indgår fx ofte aftaler med det lokale erhvervsliv om at give et juletræ eller donere julegaver til børnene. Mange steder får familierne også et gavekort til Røde Kors-butikken, hvor de kan købe vintertøj til børnene.

I Røde Kors har vi også et Julevenner-netværk, hvor vi prøver at samle familier eller enkeltpersoner, der har brug for nogle at holde jul sammen med. 

Hvordan er behovet for hjælp?

Vi har de seneste år uddelt et stigende antal julekurve og gavekort. Sidste år uddelte vi hjælp til 11.750 familier, og vi håber på at samle julehjælp ind til mindst 12.000 økonomisk trængte børnefamilier igen i år. 193 lokale Røde Kors-afdelinger uddeler julehjælp i år.

Hvor kan man søge om julehjælp?

Har du og din familie brug for julehjælp i 2019, skal du kontakte din lokale Røde Kors-afdeling, der kan svare dig på, hvordan du ansøger om julehjælp. 

Hvem kan få hjælp?

Vi uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde har vi et samarbejde med kommunen, og det er den enkelte kommune, der vurderer, hvilke familier, der har behovet. Der vil som oftest være tale om individuelle vurderinger af familiens situation og børnenes behov.

Det er vores lokale afdelinger, der modtager ansøgningerne og uddeler hjælpen – i samarbejde med kommunen.

Giver I julehjælp til folk, der ikke holder jul?

Ja. Vi mener, at børn i alle familier skal kunne føle, at julen er noget særligt, da det er en helt særlig dansk kulturel begivenhed. Derfor vil vi gerne give alle udsatte familier mulighed for at have noget at samles om og glædes over i juletiden. 

For eksempel når man ankommer som flygtning fra et andet land er det helt afgørende, at man får oplevelsen af at være den del af det danske fællesskab. Da julen er en af vores vigtigste højtider i Danmark er det en god anledning til at invitere indenfor.

For børnene kan det handle om at føle, at man er en del af fællesskabet omkring juletiden, at man er sammen med sin familie og får en hyggelig aften med god mad. Så har børnene også noget at fortælle om, når de er tilbage blandt kammeraterne efter juleferien.

For langt de fleste mennesker i Danmark vil julen være en højtid, der skaber et fællesskab på tværs af alle skel, og derfor er der også mange familier, der fejrer julen uden at lægger noget religiøst i det. 

Hjælper I også familierne og børnene, når julen er slut?

Ja! Hjælpen er meget mere end en julekurv en enkelt aften. Ofte er det svært at komme i kontakt med de socialt udsatte familier, fordi de er isolerede. Her er julehjælpen en god indgang for os til at invitere familierne med ind i nye fællesskaber gennem de aktiviteter, vi tilbyder resten af året, som familienetværk, ferielejre og støtte til børnenes fritidsaktiviteter.

Eksempelvis i Familienetværket hvor frivillige landet over er med til at støtte familierne og skabe fælles oplevelser og netværk familierne imellem. Frivillige støtter også familierne enkeltvis f.eks. ved besøg i hjemmet eller som bisidder ved møder i skolen, kommunen og hos lægen. Om sommeren arrangerer Røde Kors familielejre.

På den måde bliver julekurven en lille håndsrækning til familierne, der hjælper dem på vej videre, også når julen er slut. På den måde kan julen vare hele året.

Julehjælp