Bliv bestyrelsesmedlem i Røde Kors

God ledelse i vores aktiviteter og bestyrelser er kernen for, at vi sidste år kunne hjælpe mere end 35.000 mennesker i Danmark. Er du god til ledelse, kommunikation og samarbejde? Har du organisatorisk talent og kan lide at arbejde sammen med engagerede frivillige? Brænder du for at gøre en forskel for udsatte og sårbare i dit lokalområde gennem ledelse? Så bliv en del af en Røde Kors bestyrelse.

Aktuelt leder vi efter en kasserer til Røde Kors Kalundborg.

Læs mere og meld dig til herunder.

Bestyrelsesarbejdet

Røde Kors har 204 lokale afdelinger, som alle har en valgt bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem er du med til at beslutte, drive og udvikle Røde Kors’ aktiviteter i dit lokalområde. Sammen med den øvrige bestyrelse er kerneopgaverne: 

 • At starte nye aktiviteter op og træffe beslutninger om drift og økonomiske forhold.
 • At understøtte at lokalafdelingen er velfungerende, og at frivilligmiljøet er godt.
 • At formidle og kommunikere om Røde Kors-arbejde lokalt.
 • At samarbejde med andre uden for Røde Kors.

Bestyrelsen mødes 6-8 gange om året, men hvor meget tid du i øvrigt kan lægge i bestyrelsesarbejdet er op til dig, det kan være fra et par timer om måneden til nogle timer om ugen. Det vigtigste er, at du vil engagere dig i bestyrelsens arbejde.

Det kan du lave i bestyrelsen

I Røde Kors’ bestyrelser er der tre poster, du kan varetage: Formand, kasserer eller øvrigt bestyrelsesmedlem. Hvilke opgaver du løser, kan dog variere fra bestyrelse til bestyrelse. 

Som formand er dine opgaver typisk:

 • Lede bestyrelsens arbejde og sikre løbende debat om afdelingens mål og udvikling.
 • Indkalde til og lede bestyrelsens møder.
 • Tegne afdelingen sammen med kassereren i forhold til økonomiske forpligtelser.
 • Sikre god intern kommunikation i afdelingen til både bestyrelse og aktivitetsledere og understøtte et godt frivilligt miljø i afdelingen.
 • Sikre ekstern kommunikation og synliggøre Røde Kors' arbejde ift. lokale samarbejdspartnere og støtter. 
 • Deltage i de foreningspolitiske møder og sikre debat i bestyrelsen før og efter møderne.

Som kasserer er dine opgaver typisk:

 • Deltage i afdelingens drift og debat om afdelingens mål og udvikling.
 • Administrere afdelingens økonomi og regnskab herunder bogføringen og holde bestyrelsen orienteret om afdelingens økonomi fx én gang i kvartalet.
 • Udarbejde årsregnskab samt sikre revision og fremlæggelse på generalforsamlingen.
 • Samle input til budget fra aktivitetsledere og udarbejde forslag til samlet budget til drøftelse i bestyrelsen og støtte aktivitetsledere i regnskabs- og budgetopgaver.
 • Opdatere Røde Kors’ frivillig- og medlemssystem og registrere nye frivillige og medlemmer.
 • Tegne afdelingen økonomisk sammen med formanden.

Som medlem af en bestyrelse er dine opgaver typisk:

 • Deltage i afdelingens drift og debat om afdelingens mål og udvikling.
 • Efter forventningsafstemning og aftale i bestyrelsen have ansvaret for konkrete opgaver, for eksempel at være bestyrelsens kontakt til aktivitetsledere inden for én eller flere aktiviteter, stå for rekruttering, god modtagelse og introduktion af nye frivillige, have ansvar for sociale medier, kontakt til lokale sponsorer, være tovholder på sommerudflugt/julefrokost m.m.

Meld dig til herunder.

BLIV FRIVILLIG - SKRIV TIL OS

Navn
Adresse
Hvilke aktiviteter er du interesseret i?