FAKTA

Hvornår foregår Smid Tøjet?

Smid Tøjet kampagnen forløber denne gang over hele året, men vi har stadigvæk brug for DIN hjælp! Du kan smide tøjet og rydde ud i garderoben lige når det passer dig. Dit brugte tøj gør en verden til forskel, blandt andet for socialt udsatte i Danmark og resten af verden.

Hvad kan man aflevere?

Man kan aflevere tøj, sko, tasker, tekstiler dvs. gamle håndklæder, linned, duge mv. Tøjet må gerne være slidt eller hullet, men ikke snavset eller vådt. Vi sorterer tøjet på vores centre i Køge og Horsens. Det bedste bliver sendt ud i vores mange butikker og solgt, mens resten genanvendes som fx. råmateriale til nye tekstiler eller garn.

Hvordan får Røde Kors penge ud af tøjet?

I forbindelse med vores sortering, sørger vi for, at alt bliver genbrugt, så det bliver til mest mulig hjælp. Det gode og brugbare tøj bliver enten solgt i vores genbrugsbutikker eller solgt videre til genanvendelse. 

Tøj, som ikke kan sælges i Røde Kors´ butikker, bliver solgt til udlandet enten som beklædning eller som råmateriale til tekstilfibre. Røde Kors sikrer gennem kontrakter med vores samarbejdspartnere, at tøjet videresælges og genbruges ansvarligt både i forhold til miljø, arbejdsforhold og importrestriktioner. 

Hvor hjælper indtægterne fra tøjet?

Indtægterne fra Røde Kors' salg af genbrugstøj går til at støtte de mest sårbare mennesker både i dit lokalområde og ude i verden.

Vi oplever et stigende behov for hjælp til familier i Danmark. Især familier med børn kan blive så pressede, at de rækker ud efter hjælp for at sikre børnenes trivsel. Når familierne har det svært, rammer det især børnene, og det kan have store konsekvenser for dem senere i livet at vokse op uden mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, holde ferie eller fejre familiebegivenheder.

Læs om vores indsats for familier med børn 

Vi ser flere og flere mennesker, som lever alene, måske uden en fast bopæl og måske uden venner og pårørende. Her er det isolationen og ensomheden, som vi er med til at bryde for at styrke fællesskab og glæde.

I Danmark er vi over 32.000 frivillige, der hjælper sårbare børn, ensomme, flygtninge, voldsramte kvinder og en lang række andre mennesker, der på en eller anden måde er i en sårbar situation.

Dit tøj betyder, at vi kan hjælpe sårbare og udsatte mennesker. Når du giver dit tøj videre, får andre mulighed for at købe billigt og godt tøj, og på den måde støtter både du og køberne en god sag.

Læs hvordan Røde Kors bekæmper ensomheden i Danmark

Vågetjenesten er et eksempel på, hvordan pengene fra salget af genbrugstøj i Danmark kan omsættes til direkte hjælp til ensomme. Her våger vores frivillige over døende.

Læs om Calle, der er frivillig våger i Vågetjenesten

Du hjælper Calle og alle de andre vågere med deres vigtige arbejde ved at tømme dit klædeskab og donere dit tøj til ”Smid tøjet”.

Hvor meget ekstra tøj forventer vi at indsamle under Smid Tøjet?

Smid Tøjet engagerer så mange mennesker, at vi ikke har mulighed for at opgøre, præcis hvor meget ekstra tøj, der kommer ind i selve kampagneperioden.

Det er desuden vores erfaring, at opmærksomheden omkring Smid Tøjet også betyder en øget mængde af tøjdonationer i ugerne efter kampagnen. Derfor opgør vi ikke resultatet af Smid Tøjet i ekstra tons indsamlet tøj, da det ville blive meget upræcist.

Smid Tøjet betyder øget opmærksomhed om Røde Kors genbrug, og vi kan løbende se en stigning i mængden af tøj, som vi får doneret over hele året.

De seneste år har Røde Kors indsamlet over 7500 tons tøj om året.

Vores salg af genbrugstøj betyder, at vi kan gøre en forskel for udsatte mennesker både i Danmark og i katastrofesituationer i verden.

Anders Ladekarl, Generalsekretær i Røde Kors

Her kan du smide tøjet