Jordskælv rammer uden varsel og kan have forfærdelige konsekvenser for lokalbefolkninger. For eksempel mistede omkring 45.000 mennesker livet, da et jordskælv ramte Haiti i 2010, mens 1,5 millioner mistede deres hjem.

Et jordskælv er en rystelse af Jordens overflade, der er skabt af store og små forskydninger i Jordens yderste lag. Rystelserne kan være alt lige fra mikroskopiske og umærkelige til voldsomme og altødelæggende.

Tidslinje med udvalgte jordskælv

Hvad gør vi?

Røde Kors er til stede før, under og efter katastrofen, men jordskælv er fortsat videnskabeligt uforudsigelige, så selvom vi prøver at forberede lokalbefolkninger og lave præventivt arbejde, er det ikke muligt at evakuere før et jordskælv på samme måde som man kan med fx orkaner. Med jordskælv er det nemlig ikke til at vide, hvornår katastrofen rammer. Når et jordskælv er brudt løs, er vores første fokusområde den basale nødhjælp. Det drejer sig om:

Midlertidigt husly til dem, hvis hjem er blevet ødelagt af jordskælvet eller eftervirkninger såsom tsunamier.

Mad, der som overlevelsesgrundlag er uendeligt vigtigt - men det er også for at give befolkningen kræfter i en svær situation og sprede ro.

Vand, da vandforsyninger ofte ødelægges eller forurenes under katastrofer er rent vand og hygijenepakker vigtige. Ellers kan for eksempel diarre eller koleraepidemi, der spredes gennem vand, hurtigt opstå.

Lægehjælp til tilskadekomne. Vi yder også psykosocial støtte og lærer lokalbefolkningen førstehjælp.

Støt fast hver måned - red liv hver dag

Vil du gøre mere for de mennesker, der er ramt af krig og katastrofer?
Som en fast bidragyder, så gør du stor forskel for hjælpearbejdet. Du får ambulancen frem, skaffer det rene vand, sikrer varme tæpper og den akutte hjælp til ofre. Gennem din faste støtte kan vi være der og redde liv. Hver dag, før, under og efter en katastrofe, verden over. Tak fordi du opretter dig til at gøre en forskel i dag.